menu:

Ziek melden

Telefonisch ziekmelden

Ziek melden

Via 0318-511133

Ouders zijn verplicht om verzuim van hun kind en de reden daarvan zo snel mogelijk aan school door te geven. Dit kunt u ’s morgens tot 8.25 uur telefonisch doen. Onder schooltijd bellen stoort de lessen en wij verzoeken u dringend om dit te beperken tot noodgevallen.
Iedere maandag om 8.00 uur houdt het team een weekopening. De telefoon kan in die tijd niet opgenomen worden. U kunt die morgen vanaf ongeveer 8.15 uur bellen.

Als een kind afwezig is zonder dat wij weten waarom, bellen wij de ouders op. Bij twijfel over het verzuim van een kind is school verplicht dit door te geven aan de ambtenaar van leerplichtzaken. Onder schooltijd mogen de leerlingen niet zonder begeleiding naar huis, tandarts, etc. gaan, omdat de school tijdens de schooluren de verantwoordelijkheid draagt voor uw kind. Uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer u als ouder/verzorger persoonlijk toestemming heeft verleend.

Plan bezoeken aan de tandarts, huisarts, logopediste et cetera graag zoveel mogelijk buiten de lestijden!