Christelijke identiteit

De Schakel is een christelijke basisschool

De Schakel is een christelijke basisschool. Dit willen we, naast de bijbellessen en de viering van alle christelijke feesten, ook in onze omgang met u en uw kinderen laten blijken.

Dat De Schakel een christelijke basisschool, ziet u terug in het kunstwerk dat op ons schoolplein staat. De kunstenaar, Joop Haffmans, heeft willen verbeelden dat wij met God verbonden zijn. Wij mogen knielend weten dat we afhankelijk mogen zijn van Hem. Hij heeft ons een belofte gedaan en wij weten dat Hij deze ook zal nakomen. Voor nu en altijd.

In deze ‘schakeling’ met God, willen wij graag ons werk met kinderen vormgeven. De Bijbel is daarin onze bron en de basis waaruit wij onderwijs geven en met elkaar omgaan. Wij vinden het samen op weg zijn belangrijk. Daarom zijn respect, vertrouwen, liefde, eerlijkheid en welbevinden onze kernwaarden.