Verlof aanvragen

Extra verlof

Verlof

Extra verlof kunt u aanvragen bij de directeur

Leerlingen van 4 jaar mogen naar school, maar vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig. Extra verlof kunt u aanvragen bij de directeur. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Dien de verlofaanvraag zo mogelijk minimaal acht weken van tevoren in.

Wilt u extra verlof aanvragen? Dit kunt u schriftelijk doen met behulp van het aanvraagformulier. Het formulier is ook bij de directeur beschikbaar.

Komt uw kind in verband met een bezoek aan de tandarts, huisarts of logopedist niet of later naar school? Stuur dan per e-mail of via Parro een bericht naar de leerkracht. Doe dit minimaal een dag van tevoren. Zo weet u zeker dat de leerkracht uw mail op tijd leest.