Onderwijsconcept

'Waar elke schakel schittert' is ons motto

Ons onderwijsconcept

‘Waar elke schakel schittert’ is ons motto. 

Vanuit dat motto hebben wij ons onderwijskundig concept samengesteld. ’s Ochtends werken de kinderen aan de basisvakken lezen, rekenen, taal en schrijven. Dit doen ze met behulp van instructie op 3 niveaus.

 

 

’s Middags krijgen de kinderen wereld oriënterende vakken. Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur bijvoorbeeld. Dit bieden wij aan volgens het principe van Meervoudige Intelligentie (MI), aan de hand van ‘VierKeerWijzer‘. Zo leert en werkt elk kind in zijn of haar eigen leerstijl.

 

Wij zijn een gecertificeerd VierKeerWijzer-school.
Daar zijn we trots op!