Voor- & naschoolse opvang

BSO

Voor- & naschoolse opvang​

In samenwerking met Kwink en collega-school CBS De Grondtoon verzorgen wij ook buitenschoolse opvang (BSO).

Buitenschoolse opvang (BSO) in het gebouw van De Schakel. Uw kind blijft in de vertrouwde omgeving en dat maakt de overstap van school naar BSO gemakkelijk. 

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO? Dat kan via de afdeling plaatsingen/ Klantcontact van Kwink, telefoon nummer 0318- 518036 of via het aanmeldformulier https://www.kwink.nl/contact/inschrijven.

Voor andere vragen kunt u telefonisch contact opnemen, of een kijkje nemen op de website, www.kwink.nl .