menu:

Ons team

Ons team

Op basisschool De Schakel werken wij samen met een team van 22 collega’s. Van hen geven 16 collega’s les.

Schoolleiding:

Sinds 1 augustus 2023 zijn De Schakel en De Grondtoon gefuseerd.  De leiding van de scholen ligt bij de directeur en de locatieleiders (adjunct-directeuren) van De Schakel en De Grondtoon.

Bouwcoördinator De Schakel
Juf Gerina is (bouw-)coördinator. Samen met de directeur en de locatieleider vormt zij het managementteam van de school.

Intern begeleider (IB)
De intern begeleider van De Schakel is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij helpt leerkrachten en ouders als zij een hulpvraag hebben over kinderen. De intern begeleider coördineert en begeleidt daarbij. U kunt de intern begeleider bereiken 
ib@schakelveenendaal.nl 

Ondersteunend personeel
Onze onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner springen bij in alle groepen als dat nodig is. Een van de onderwijsassistenten biedt extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben. Een administratief medewerker zorgt ervoor dat de administratie up-to-date is. De conciërge zorgt voor een goed beheerd en onderhouden gebouw en dankzij onze schoolschoonmakers is onze school iedere dag schoon en netjes.

Stagiaires
Misschien treft u af en toe een stagiair op De Schakel. Wij zijn een gecertificeerd opleidingsinstituut en begeleiden ieder jaar een aantal enthousiaste studenten van de Christelijke Hogeschool Ede en het ROC A12. Leerkrachten en onderwijsassistenten in spé, die bij ons praktijkervaring opdoen. Onze ICO (interne coach en opleider) zorgt voor de goede begeleiding van deze studenten. 

Vrijwilligers
Het onderwijs kan niet zonder ouders die zich vrijwillig willen inzetten. Zij helpen hiermee de kinderen en het onderwijs op school. Op de Schakel zijn wij blij met de inzet van deze mensen! Diverse  vrijwilligers en ouders / verzorgers helpen als lunchouder, luizenouder, leesouder of klassenouder. 
Wilt u vrijwilliger worden? Fijn! U kunt zich aanmelden via het e-mailadres van onze school: de.schakel@cpov.nl

U kunt het ook aangeven bij de leerkracht van uw kind.