menu:

Ons team

Ons team

Op basisschool De Schakel werken wij samen met een team van 22 collega’s. Van hen geven 16 collega’s les.

Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinatoren organiseren, begeleiden en zorgen voor de aansturing van ons team. Juf Els is bouwcoördinator voor de onderbouwgroepen. Juf Gerina is bouwcoördinator voor de bovenbouwgroepen. Samen met de directeur vormen zij het managementteam van de school.

Intern begeleider (IB)
De intern begeleider van De Schakel is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Dit is juf Marloes. Zij helpt leerkrachten en ouders als zij een hulpvraag hebben over kinderen. De intern begeleider coördineert en begeleidt daarbij.

Aanmelden vrijwilligers

Ondersteunend personeel
Twee onderwijsassistenten springen bij, voornamelijk in groep 1, 2 en 3. Een van de onderwijsassistenten biedt extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben. Een administratief medewerker zorgt ervoor dat de administratie up-to-date is. De conciërge zorgt voor een goed beheerd en onderhouden gebouw en dankzij de interieurverzorgster is onze school iedere dag schoon en netjes.

Stagiaires
Misschien treft u af en toe een stagiair op De Schakel. Wij zijn een gecertificeerd opleidingsinstituut en begeleiden ieder jaar een aantal enthousiaste studenten van de Christelijke Hogeschool Ede en het ROC A12. Leerkrachten en onderwijsassistenten in spé, die bij ons praktijkervaring opdoen. Wij zijn ook stageschool voor de opleiding ‘sport en bewegen’ van het ROC A12. Een tweetal juffen van onze school zorgt dat alle stagiaires goed worden begeleid.

Vrijwilligers
Het onderwijs kan niet zonder ouders die zich vrijwillig willen inzetten. Zij helpen hiermee de kinderen en het onderwijs op school. Op de Schakel zijn wij blij met de inzet van deze mensen! Diverse hulpouders helpen als lunchouders, luizenouders, leesouders en als klassenouders.
Wilt u vrijwilliger worden? Fijn! U kunt zich aanmelden via het e-mailadres van onze school. U kunt het ook aangeven bij de leerkracht van uw kind.