Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Op De Schakel vinden wij ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Dit geldt ook voor de samenwerking met u en uw kind.

Daarom voeren wij gedurende het schooljaar een aantal gesprekken. Van kindgesprekken en driehoeksgesprekken tot ‘gewone’ oudergesprekken. Ook verzorgen wij open lessen. Zo kunt u elk jaar een keer een les van uw kind bijwonen.

We maken gebruik van Parro. Dat is de app(licatie) van Parnassys, gemakkelijk bruikbaar op smartphones en tablets. In Parro kunnen wij snel en eenvoudig met ouders communiceren. Ook biedt Parro de mogelijkheid om eenvoudig en veilig(AVG-proof) foto’s te delen.