Kindcentrum

De Schakel

Elk kind welkom

Ons kindcentrum

Het kindcentrum in Veenendaal is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Kinderopvang, onderwijs en naschoolse opvang van schoolkinderen vindt op één locatie plaats. Op een kindcentrum staat het kind centraal en werken betrokken mensen gezamenlijk aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat. Een doorgaande lijn in onderwijs!

 

 

Elk kind welkom

Uw kind is bij ons van harte welkom! Van kinderdagverblijf en peuterwerk, tot basisschool en buitenschoolse opvang! In ons kindcentrum vindt u alles onder één dak!

Ons kindcentrum is een intensief samenwerkingverband tussen CBS De Schakel, CBS De Grondtoon en kinderopvang Kwink.

Alles onder één dak!

Onze uitgangspunten daarbij zijn:

Samen werken aan een passend ontwikkelingsconcept voor kinderen

Een goede samenwerking met ouder(s) / verzorger(s)

Kwalitatief goed onderwijs en opvang; passend voor ieder afzonderlijk kind

Aansluitend dag arrangement: kinderopvang – onderwijs – vrije tijd

Bijdrage leveren aan de sociale samenhang van de wijk

Actieve deelname van alle kinderen aan de samenleving bevorderen.

Door een Kindcentrum te vormen willen we als organisatie blijven ontwikkelen, samen met de kinderen en ouders. Om dat te bereiken is een invoeringsplan opgesteld. Dit wordt door een werkgroep uitgewerkt. Ouders worden via ’t Schakelaartje op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Kwink in gebouw CBS De Schakel

Kwink heeft in het gebouw van CBS De Schakel 4 lokalen tot haar beschikking. Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich 2 lokalen voor de kinderopvang 0-4 jaar. Zij hebben daar een eigen speelplein. Aan de hal waar ook de groepen 1 en 2 les krijgen, worden 2 lokalen door Kwink gebruikt. Eén lokaal voor peuters (in de ochtend op dinsdag en vrijdag) en jonge BSO-kinderen (maan-, dins- en donderdagmiddag) en één voor de oudere BSO-groep (maan-, dins- en donderdagmiddag). Een handig rooster geeft aan wanneer kinderen van Kwink en wanneer kinderen van De Schakel gebruik kunnen maken van het speellokaal, de buitenspeelplaats en het handenarbeidlokaal. Op locatie van CBS De Grondtoon is een derde BSO groep.

VSO

In samenwerking met Kwink en collega-school De Grondtoon verzorgen wij ook voorschoolse opvang (VSO).
Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO? Neem dan contact op met de afdeling plaatsingen/klantcontact van Kwink. Dit kan door te bellen naar 0318- 518036 of mail naar plaatsingen@kwink.nl. Heeft u andere vragen? Mail dan naar info@kwink.nl.

U kunt ook een kijkje nemen op de website: www.kwink.nl.