De Ouder Werk Groep


De OWG van De Schakel bestaat op dit moment uit 7 moeders die zich met veel enthousiasme inzetten om het doel en de taken van de ouderwerkgroep te verwezenlijken. Vanuit het team is er een contactpersoon.

Doel:
* Ouders betrekken bij schoolse zaken door hen medewerking te laten verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg en samenwerking met het team van De Schakel.
* Goede ideeën van ouders laten meetellen.

Taken:
Binnen het team zijn de taken, wat festiviteiten en evenementen betreft, verdeeld in verschillende commissies. Een commissie bestaat uit 2 of meer leerkrachten. Dit is afhankelijk van het te organiseren evenement/festiviteit.

Een belangrijke taak van de OWG is het meehelpen organiseren van evenementen/festiviteiten in samenwerking met het team, bijv.:
* sportevenementen
* organisatie van de Avondvierdaagse
* Christelijke vieringen
* schoolfeest / bosdagen
* ouderavonden
* 10-minutengesprekken
* Sinterklaasfeest
* projecten
* afscheidsavond van groep 8
* hand- en spandiensten

Daarnaast kan de OWG zelf ook met ideeën komen, die evt. in overleg met het team verwezenlijkt kunnen worden.
De leden van de OWG: Suzanne, Bernice, Lisette, Suzan, Annemieke, Ilona, Greetje, Esther

Laatste Nieuws

Agenda

Omschrijving
25 december -  VAKANTIE
10 januari -  INLOOP KLEUTERS
22 januari -  NASCHOLING
26 januari -  BLAUWE MAP MEE

Uit het fotoboek

IMG_20171205_115749 IMG_20171205_115532
IMG_20171205_115535 IMG_20171205_115513