Tussen Schoolse Opvang


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er gelegenheid tot overblijven voor kinderen van de groepen 1 t/m 8.
Hier maken minimaal 80 kinderen per dag gebruik van.
De ouder meldt het kind vooraf (uiterlijk de avond van tevoren) aan bij de desbetreffende overblijfjuf (zie rooster overblijven in het Blauwe Gidsje). Ook eventuele verhindering wordt doorgegeven.

Vanaf augustus 2006 zijn de tarieven vastgesteld door het CPOV. De kosten zijn € 1,50 als uw kind op een vaste dag overblijft en € 2,00 als uw kind incidenteel overblijft.
Er wordt met 'overblijfmunten' betaald. Die kunnen op maandag om de week van 8.15 - 8.45 uur gekocht worden.

Gedurende de overblijf wordt er gegeten en wordt er binnen en buiten gespeeld. Op school is een overblijfreglement opgesteld, zodat iedereen weet wat de gang van zaken is en wat we van elkaar mogen verwachten. Dit reglement kunt u vinden in de Informatiegids TSO. Een link vindt u onder aan deze pagina.

Meer informatie vindt u in het Informatiegidsje TSO.

Informatiegidsje TSO

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Omschrijving
27 april -  Vakantie
10 mei -  Hemelvaartsdag
16 mei -  Inloop kleuters

Uit het fotoboek

IMG_1681 IMG_1679
IMG_1680 IMG_1678