Vier keer wijzer !

Veenendaal Team en kinderen van De Schakel weten het al lang:


 Leren met VIER keer Wijzer is leuk!

 Na haar bezoek aan De Schakel is mw. Kimura daar ook van overtuigd.

Op aanraden van Marco Bastmeijer, de bedenker van het VIER keer
Wijzerconcept, bezochten

 Mw. Kimura en mv. Nakamoto, onderwijsconsultant/tolk, De Schakel in 
Veenendaal om VIER keer Wijzer in de praktijk te zien. De theorie over
meervoudig intelligent werken zoals deze is neergezet door de
Amerikaanse geleerde Howard Garden en het enthousiasme van mv Nakamoto, 
brachten mv. Kimura naar Nederland.

 Mv. Kimura heeft samen met haar man een kleuter- en basisschool
opgericht in Osaka. Zij heeft met bewondering rondgekeken op De Schakel.
Zij zag daar kinderen, die enthousiast met hun opdracht bezig waren en
vol trots over hun werk vertelden.

Nu zij met eigen ogen gezien heeft hoe mooi VIER ker Wijzer in het echt
is, is Mv. Kimura vastbesloten VIER keer Wijzer naar haar eigen school
in Osaka te halen, zodat de kinderen daar met even veel plezier als de
kinderen van De schakel leren en ook zij trotse kinderen op haar school
heeft zitten.

CBS De Schakel staat aan de Langelaar in Veenendaal. Sinds april 2016
zijn zij officieel een VIER keer Wijzerschool. Op de ochtenden worden

rekenen, taal en lezen met behulp van de modern, gangbare methoden
gegeven. De middagen staan in het teken van wereld oriëntatie, maar dan
op VIER keer Wijzerwijze thematisch aangeboden. Elk kind leer ten werkt
op zijn eigen wijze, met zijn eigen talent. Niet voor niets is het 
motto: De Schakel, waar elke schakel schittert!


 

Laatste Nieuws

Agenda

Omschrijving
22 januari -  NASCHOLING
26 januari -  BLAUWE MAP MEE
30 januari -  VIERINGEN
02 februari -  INLOOP KLEUTERS

Uit het fotoboek

Veel gasten voor Kroatië Roemenië
Roemenië Poster Rusland